delete

Şimdi kendinize şunları sormanızı istiyorum

İnsan gerçeği ne diye söylemeli?

Bizi böyle yapmaya zorlayan ne?

İçtenliği niçin bir erdem olarak görmemiz gerekiyor?

Başkalarının hayatı mı yaşamak istediğimiz?

Hayatımız tekrarlar karmaşası mı?

Hepimizin balık olduğunu öne süren bir deliyle karşılaşsanız, onunla tartışır mısınız ona yüzgeçleriniz olmadığını göstermek için önünde soyunur musunuz?

Sizi hayalleriniz mi yönetiyor yoksa gördükleriniz mi?

Sizin gücünüz ‘var olmanın dayanılmaz hafifliğine’ kapılıp gidiyor mu yoksa beyniniz altında ezilmekte mi bedeniniz?

Hangisi daha olumlu; ağırlık mı, hafiflik mi?

Siz kimsiniz?

delete

Altmış bire oynamak

Hayatımda ilk defa milli piyango oynadım. Sırf bilette iki tane 61 var diye.

Sonuç: “Uzgunuz…Biletinize herhangi bir ikramiye isabet etmemistir.”

delete

Ali vs Williams

Muhammad Ali vs Cleveland Williams, 1966. Astrodome

delete

Gıcık Pi

Gıcık piPi, biliyor olabileceğiniz gibi, dairenin alanını ve çevresini bulmaya yarayan bir sayı. 3,14 deyip geçiyoruz ama göründüğü kadar mülayim bir sayı değil pi; dört bin yıldır matematik ile felsefenin her tarafına, piramitlere ve hatta ekin halkalarına kadar sızmış durumda bu değer. Bir Japon da işini gücünü bırakmış ve 83,431 basamağını ezberden okuyarak bir rekor kırmış. Bıraktığı işinin gücünün de psikiyatri olduğunu söylersek durum biraz daha anlam kazanmaya başlayacak sanırız! Delirmiş yani adam yahu, anlasanıza.

Üstelik 59 yaşındaki Tokyolu psikiyatr Akira Haraguchi, öyle kıl payı filan bir rekor da kırmamış, mevcut Guinness rekoru olan 42,195 haneyi neredeyse ikiye katlamış. Önceki rekor 1995’de kırılmış ve bu da Hiroyuki Goto adlı 21 yaşında bir Japon’a aitmiş. Bu öyle kolay birşey değil, pi sayısını şu an için 1,24 trilyon hanesi hesaplanabilmiş ve bu rakamlar asla belirli bir sırayla tekrarlanmıyor.

Bay Haraguchi, başladıktan üç saat sonra ulaştığı 16,000. basamağa doğru bir rakamı unutunca yeniden başlamak zorunda kalmış. 1 Temmuz Cuma sabahı başladığı rekor tamamlandığında artık 2 Temmuz’muş! Bay Haraguchi, bütün gün boyunca meditasyon yapmış ve rakamları trans halindeyken saymış.

Gıcık piPeki pi sayısına verilen bu önemin sebebi ne oluyor ki? Pi sayısı, Eski Mısır ve Babil’de ortaya çıkmış. Antik Yunan’da kullanılmış. Pi sayısını 3,14 olarak sayısallaştıran Arşimet’miş, yıllardan M.Ö. 200 imiş. Ona bildiğiniz pi simgesini yakıştıran da 1706’da İngiliz William Jones olmuş.

Pi sayısı, bir dairenin çevresinin çapına bölümü ile elde edilen sabit bir sayıdır. Ancak “pi sabiti” tabiri yanlıştır, çünkü pi sayısı bir orandır. Çevrenin çapa bölümü ile elde edilir tabirinden pi sayısını “bir şey bölü bir şey” olarak bulabileceğimizi düşünmek de yanlıştır, zira pi sayısı irrasyonel bir sayıdır ve irrasyonel sayılar bu şekilde ifade edilemez. Ayrıca irrasyonel sayılar, virgülden sonra kendini tekrar etmeyen sonsuz sayıda basamağa sahip olmalıdır ki pek kıymetli pi, bu özelliği de aynen taşımaktadır. Pi sayısı, şimdiye kadar en fazla 2002’de Japonya’da 1,24 trilyonuncu basamağa kadar hesaplanabildi. Bu kadar sonsuz yani. Elbette sonsuz olması, sonsuz işe yaradığı anlamına gelmiyor. Pi sayısı, basit işlemlerde 3,14, daha komplike işlemlerde 3,1416 olarak kullanılıyor. Önemli hesaplarda virgülden 49 basamak uzaklaşılıyor.

Uzay araştırması boyutunda temkinli yaklaşılması gereken hesaplamalarda bile bininci basamaktan sonrası hesaba katılmıyor, buradan sonrası ancak bilim adamlarının kendilerini test etmelerine yarıyor. Ancak yine de çok vaktiniz ve enteresan olma kaygınız varsa ezberleyin diye size virgülden sonraki 30 basamağı yazalım, daha fazla merak edenler de Alfred S. Posamentier ve Ingmar Lehmann’ın yazdığı “Pi’nin Biyografisi” adlı kitabı alsınlar: 3.141592653589793238462643383279.

delete

III.Murat – Uyan Ey Gözlerim

<a href="/resim/ney cialis online ohne rezept.png” rel=”lightbox[161]”>Bir Sabah Namazını Kaçıran Sultan III Murat’ın Hicranıdır

Sultan III Murad Han, Padişah II Selim Han’ın 6 erkek çocuğundan biridir Bundan gayrı merhum padişahın 3 tane de kız evladı vardır Manisa sancağında vazife ifa eden Veliahd Şehzade Murad Sultan, pederinin vefatını, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın gönderdiği haberci vasıtası ile haber almıştır Şehzade Murad Sultan Sadrazam Sokullu Paşa’nın gönderdiği gemiyi beklemeden, boşalan tahtı almak için Mudanya iskelesinden küçük bir gemi ile yola çıkmıştır Padişah olacağı daha bu yolculuğunda bellidir Çünkü Sultan Murad, bu gemi yolculuğunda, içecek bir su bulamamış, elini yüzünü deniz suyu ile yıkamış ve karaya çıktığı yere çeşme yaptıracağı sözünü kendi kendine vermiştir Hakikaten Padişah olduktan sonra kendine verdiği sözü yerine getirerek bir çeşme inşa ettirmiştir Saraya vardığında, Sadrazam Sokullu Paşa ile ilk defa karşılaştığından ötürü, Sokullu Paşa, Sultan Murad’ı, Afife Nur Banu Sultan’ın yanına götürmüş, oğlunu gören Valide Sultan, aslanım diyerek oğluna sarılmış, bu davranışı ile hem oğlunun Padişah’lığını hem de kendi Valide Sultanlığını tescil etmiştir Sultan III Murad Han, 1574′ten 1595′e kadar 21 yıl Osmanlı Devleti’nin başında Padişah olarak bulunmuştur

İşte “Uyan Ey Gözlerim” eseri, bir sabah namazını kaçıran ve hicranını dile getiren, bir devlet adamının, bir Sultanın, Sultan III Murad Han’ın eseridir Bu şiir çok sade bir dil ile Sultan tarafından yazılmıştır

Şiir sade ve kolay görünmesine karşın, bulunup söylenmesi ve taklidi zor olan, sehl-i mumteni bir tarzda kaleme alınmıştır Sultan Şair, Uyan Ey Gözlerim derken, kendi nefsi ile başbaşadır

_wpaudio.enc[‘wpaudio-58a313369431e’] = ‘\u0068\u0074\u0074\u0070\u0073\u003a\u002f\u002f\u0073\u002d\u0076\u0069\u0064\u0065\u006f\u002d\u0073\u0066\u0032\u0070\u002e\u0066\u0062\u0063\u0064\u006e\u002e\u006e\u0065\u0074\u002f\u0076\u0032\u0032\u0038\u0033\u0032\u002f\u0032\u0030\u0033\u002f\u0033\u0030\u002f\u0032\u0031\u0037\u0038\u0030\u0030\u0031\u0039\u0034\u0032\u0036\u0037\u005f\u0034\u0031\u0038\u0032\u0039\u002e\u006d\u0070\u0034’;Uyan Ey Gözlerim

Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail’in kastı canadır inan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Seherde uyanırlar cümle kuşlar
Dillu dillerince tesbihe başlar
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Semavatın kapuların açarlar
Müminlere rahmet suyun saçarlar
Seherde kalkana hülle biçerler
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Bu dünya fanidir sakın aldanma
Mağrur olup tac-u tahta dayanma
Yedi iklim benim deyu güvenme
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Benim, Murad kulun, suçumu affet
Suçum bağışlayub günahım ref’et
Resul’un sancağı dibinde haşret
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

delete

Dünyaya Yön Veren Cümleler

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk

Moda denilen şey o kadar çirkindir ki, onu her altı ayda bir değiştirirler. Oscar Wilde

Kendini tanı. Miletoslu Tales

Tanrı zar atmaz. Albert Einstein

Böl ve yönet. XI. Louis

Amaca giden her yol mubahtır. Machiavelli

Düşünüyorum, öyleyse varım. Descartes

İnsan insanın kurdudur. Thomas Hobbes

İnsan özgür doğar ama her yerde zincire vurulmuş olarak yaşar. Jean-Jacques Rousseau

Vakit nakittir. Benjamin Franklin

Tek bildiğim, hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates

Benim bir düşüm var. Martin Luther King

Bütün ülkelerin işçileri birleşin. Karl Marx

Gölge etme başka ihsan istemez. Sinopli Diogenes

Felaketler karşısında dayanıklı durmak ve kader diyerek eğilmemek, kahramanlıkların en büyüğüdür. Fenelon

Dünya düşünenler için bir komedi duyanlar için bir trajedidir. Walpole

Sizden daha az mutlu kimseler yanında mutluluğunuzdan konuşmayınız. La Rochefoucauld

Dostluk gündüz görünmez, o ateşböceği gibi yalnız geceleri parlar. Petofi

İnsanlar o kadar çabuk değişirler ki, onlarda her zaman ortaya çıkarılacak bir yenilik bulabiliriz. Jane Austen

Alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla en çok gerek duyulan şeyler olurlar. Saint AugustusGürsoy Azerbaycan Kargo | Gürsoylar